Kent Sandås - ordbild.net

Din hamn på en stormig webb!

Om ordbild.net

Projektet ordbild.net började med en idé om att skriva säljande och övertygande texter till broschyrer, pressreleaser, årsbokslut och annat där texterna ska vara korta och kärnfulla. Därefter fortsatte det med att texterna skulle kompletteras med bilder, men efterhand har det visat sig att det som det här projektet egentligen handlar om är webbdesign, webbutveckling och stöd i IT-relaterade frågor.

Webbdesign

Joomla Logoordbild.net bygger uteslutande databasdrivna webbplatser i webbpubliceringssystem Joomla, som förutom att vara enkelt och kraftfullt också är gratis.

Att använda ett webbpubliceringsverktyg som Joomla innebär att design och innehåll är separerat. Den som uppdaterar innehållet behöver inte kunna ett dugg om webbdesign. Alla artiklar får ändå automatiskt rätt design och placering. Det gör det enkelt för användaren.

Designförändringar slår snabbt och enkelt igenom på hela webbplatsen, utan att själva innehållet förändras. Det betyder att den tid som förut lades på kodning istället kan läggas på innehåll, struktur och säkerhet.

Webbutveckling

Då webbsidan skapats och publicerats börjar arbetet med att underhålla webbsidans information. Den underliggande plattformen måste också med jämna mellanrum uppdateras. Dessutom fortsätter arbetet med att utveckla webbplatsen med nya och moderna funktioner och kanske att integrera den med andra system. Allt detta kan ordbild.net hjälpa till med.

IT-stöd

ordbild.net kan göra mer än skapa och underhålla webbplatser. Vi har erfarenhet sedan 1998 av strukturerad IT-drift och har därigenom stora kunskaper i allt från att utarbeta lämplig backupstrategi till att bygga telefonilösningar.